zavřít MENU
CS EN

Průzkum realitního trhu

 
 
 

Včas a řádně provedený průzkum trhu s následnou analýzou jsou považovány za nezbytné pro úspěšné rozhodování nejen na realitním trhu. Naše oddělení průzkumu trhu poskytuje  doporučení a konzultační služby širokému spektru klientů včetně developerů, investorů a také individuálním zájemcům.

Průzkumy trhu, analýzy a konzultační služby pokrývají všechny oblasti trhu jak komerčních nemovitostí, tak sektoru residenčního bydlení. Naše klienty pravidelně informujeme o nejnovějších trendech realitního trhu České republiky na základě shromážděných analytických dat z vnitřních i vnějších zdrojů. Analytické projekty lze přizpůsobit konkrétním potřebám klienta a zaměřit je na specifické lokality, nemovitosti a další, tak aby projekt zcela naplňoval potřeby klienta.

Vyfiltrujte si reporty dle segmentu

Český trh realitních investic
07.12.2018 Český trh realitních investic 2018 Q3

Český investiční trh zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2018 transakce o velikosti ca 221 milionů eur, investice byly taženy především aktivitou segmentů kanceláří a maloobchodu.

26.09.2018 Český trh realitních investic 2018 Q2

Český investiční trh byl v druhém čtvrtletí roku 2018 aktivnější než v předchozím čtvrtletí, celkem objem investičních transakcí dosáhl 638 milionů EUR.  

07.06.2018 Český trh realitních investic 2018 Q1

Objem investic v prvním čtvrtletí 2018 dosáhl ca. 397 milionů eur, což představovalo 12 % celkového objemu transakcí evidovaných v roce 2017.

21.03.2018 Český trh realitních investic 2017

Ve čtvrtém čtvrtletí se objem investic vyznačoval mezičtvrtletním nárůstem o 58 %, když dosáhl přibližně €710 milionů. V roce 2017 byl nejaktivnějším sektorem maloobchodní trh, po němž následoval segment kanceláří a průmyslových nemovitostí.

10.12.2017 Český trh realitních investic 2017 Q3

Ve třetím čtvrtletí se investice do komerčních realit snížily jak v mezičtvrtletním tak v meziročním srovnání. Objem transakcí v České republice dosáhl ve sledovaném čtvrtletí cca € 450 milionů.

23.10.2017 Český trh realitních investic 2017 Q2

Investice do komerčních nemovitostí dosáhly v druhém čtvrtletí přibližně €690 miliónů a oproti prvnímu čtvrtletí se propadly o 51 %.

30.05.2017 Český trh realitních investic 2017 Q1

Po rekordním roce 2016, kdy investice do komerčních nemovitostí dosáhly přibližně 3,7 miliardy EUR, dosahoval objem investičních transakcí v prvním čtvrtletí též velmi dobrých výsledků, ca. 1,4 miliardy EUR.

13.03.2017 Český trh realitních investic 2016

Vzestup investiční aktivity byl v roce 2016 tak silný, že celkový objem investic přesáhl hranici 3 mld. €. Investice do komerčních nemovitostí se v roce 2016 pohybovaly na přibližně 3,7 mld. €.

13.12.2016 Český trh realitních investic 2016 Q3

Komerční realitní investice se ve třetím čtvrtletí v mezičtvrtletním srovnání jen velmi mírně propadly, když dosáhly přibližně 500 milionů €.

31.08.2016 Český trh realitních investic 2016 Q2

Objem komerčních realitních transakcí v druhém čtvrtletí dosáhl 506 milionů €, ve srovnání se čtvrtletím prvním posílil o 12 %.

06.06.2016 Český trh realitních investic 2016 Q1

Investice do komerčních nemovitostí se v období od ledna do března 2016 oproti předchozímu čtvrtletí zvýšily a dosáhly €450 milionů.

15.03.2016 Český trh realitních investic 2015

V souladu s předchozím odhadem si i v roce 2015 investiční aktivita zachovala vzrůstající trend a dosáhla vynikajícího objemu uzavřených investičních transakcí ve výši €2,67 mld.

18.12.2015 Český trh realitních investic 2015 Q3

Celkový objem investic mezi roky 2012 a 2015 postupně narůstal, nejvyšší aktivita byla zaznamenána v letošním roce. Investiční transakce uzavřené v 2015/Q3 činily přibližně 1,1 mld. €.

14.08.2015 Český trh realitních investic 2015 Q2

Po silném prvním čtvrtletí dosáhly investice do komerčních nemovitostí v Q2 nižšího výkonu o velikosti 335 milionů €. Součet investičních transakcí v první polovině roku 2015 tvořil 1,25 mld. €, jednalo se o 63 % celkového investičního objemu dosaženého v roce 2014.

26.05.2015 Český trh realitních investic 2015 Q1

Celkově byla v prvním čtvrtletí na českém trhu komerčních realit proinvestována velmi vysoká částka, přibližně 920 miliónů €. Investoři v maloobchodním sektoru přispěli bezesporu nejvíce k celkovému objemu transakcí v 2015/Q1.

17.02.2015 Český trh realitních investic 2014

V posledních třech letech vykazoval vývoj objemu investic vzrůstající trend. V roce 2014 byly uzavřeny investiční transakce o velikosti téměř 2 mld. €. 

07.11.2014 Český trh realitních investic 2014 Q3

Česká republika evidovala ve třetím čtvrtletí vysoké objemy investic 831 mil. € zejména díky vysoké investiční aktivitě zaznamenané na trhu průmyslových nemovitostí. Meziroční nárůst činil 51 %.

20.08.2014 Český trh realitních investic 2014 Q2

Český investiční trh zůstal v první polovině roku 2014 aktivní s proinvestovanými 407 miliony € jen v průběhu druhého čtvrtletí roku. Celkový objem investic v 2014/H1 převýšil hodnotu ve stejném období předchozího roku o 93 %, celkově investice v 2014/H1 dosáhly 677 milionů €.  

28.05.2014 Český trh realitních investic 2014 Q1

Investiční trh v prvním čtvrtletí 2014 byl v České republice více aktivní než před rokem s celkovým objemem prodejů 270 milionů € (meziroční změna + 13 %). Stejně jako v minulém čtvrtletí se i v prvním čtvrtletí 2014 investoři spíše zaměřovali na kancelářský trh. 

28.02.2014 Český trh realitních investic 2013

Po investičním útlumu v roce 2012 tlačil vzestup investiční aktivity v 2013 celkový objem investic zpět přes hranici 1 miliardy €. Kancelářské prostory zůstaly i nadále v centru pozornosti investorů, celkově bylo v kancelářském sektoru proinvestováno 610 milionů €.