zavřít MENU
CZ EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

1. Professionals s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 110 00, IČ 25 720 724, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), zpracovává tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Professionals s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Professionals s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Professionals s.r.o. tedy zpracovatelem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Datasense s.r.o., IČO 24664812, se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany - Praha 9, 190 00, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

4. Vezměte prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.