zavřít MENU
CZ EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Informujeme, že v souladu s novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. „AML zákon“ se s účinností od 1.1.2021 stáváme jako realitní zprostředkovatel povinnou osobou, které ze zákona plynou především následující povinnosti:

  • Povinnost identifikace a kontroly klienta, jsou-li naplněny zákonem stanovené podmínky
  • Povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik 
  • Povinnost uchovávat stanovené informace a dokumenty související s identifikací a kontrolou po dobu 10 let od uskutečněného obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu
  • Povinnost neuskutečnit obchod, pokud klient odmítne v oblasti identifikace spolupracovat
  • Povinnost oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu

Zákon je v plném znění k dispozici na následujícím odkaze:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-527