zavřít MENU
CS EN

Průzkum realitního trhu

 
 
 

Včas a řádně provedený průzkum trhu s následnou analýzou jsou považovány za nezbytné pro úspěšné rozhodování nejen na realitním trhu. Naše oddělení průzkumu trhu poskytuje  doporučení a konzultační služby širokému spektru klientů včetně developerů, investorů a také individuálním zájemcům.

Průzkumy trhu, analýzy a konzultační služby pokrývají všechny oblasti trhu jak komerčních nemovitostí, tak sektoru residenčního bydlení. Naše klienty pravidelně informujeme o nejnovějších trendech realitního trhu České republiky na základě shromážděných analytických dat z vnitřních i vnějších zdrojů. Analytické projekty lze přizpůsobit konkrétním potřebám klienta a zaměřit je na specifické lokality, nemovitosti a další, tak aby projekt zcela naplňoval potřeby klienta.

Vyfiltrujte si reporty dle segmentu

Průzkum realitního trhu
03.04.2019 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2018

Rok 2018 zaznamenal meziroční pokles u počtu vydaných stavebních povolení, zatímco počet nově zahájených bytů se meziročně navýšil.

11.03.2019 Český trh realitních investic 2018

Trend meziroční investiční aktivity v České republice byl v uplynulých dvou letech klesající s objemem investic evidovaných v roce 2018 cca 2,52 miliardy eur.

28.02.2019 Pražský trh kancelářských prostor 2018

Celkem bylo v roce 2018 v Praze dokončeno přes 149 000 m2 nových kancelářských ploch, což ve srovnání s předchozím rokem 2017 představovalo nárůst o 10 %. Pražská kancelářská výstavba zůstala ve čtvrtém čtvrtletí 2018 velmi aktivní s více než 342 000 m2 rozestavěných ploch.

07.12.2018 Český trh realitních investic 2018 Q3

Český investiční trh zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2018 transakce o velikosti ca 221 milionů eur, investice byly taženy především aktivitou segmentů kanceláří a maloobchodu.

30.11.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q3

Ve třetím čtvrtletí bylo v Praze téměř 346 000 m2 kanceláří v různých fázích výstavby, přičemž nejvíce rozestavěných ploch se nacházelo v Praze 8. Míra neobsazenosti kanceláří v Praze klesla na 6,1 %.

18.10.2018 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2018 H1

V hlavním městě se v první polovině roku 2018 vydalo pouze 1 801 stavebních povolení, ve srovnání s první polovinou roku 2017, kdy bylo vydáno 2,462 stavebních povolení, došlo k propadu. 

10.10.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q2

V druhém čtvrtletí 2018 se míra neobsazenosti kanceláří zvýšila na 6,7 %. V centru Prahy (CBD) došlo k růstu nejvyššího dosažitelného nájemného na 20,50 – 22,00 €/m2/měsíc.

26.09.2018 Český trh realitních investic 2018 Q2

Český investiční trh byl v druhém čtvrtletí roku 2018 aktivnější než v předchozím čtvrtletí, celkem objem investičních transakcí dosáhl 638 milionů EUR.  

07.06.2018 Český trh realitních investic 2018 Q1

Objem investic v prvním čtvrtletí 2018 dosáhl ca. 397 milionů eur, což představovalo 12 % celkového objemu transakcí evidovaných v roce 2017.

29.05.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q1

V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo na pražský trh komerčních nemovitostí uvedeno ca. 38 200 m2 nových kancelářských ploch. Neobsazenost pražských kanceláří zůstala i v prvním čtvrtletí roku 2018 na velmi nízké úrovni; míra neobsazenosti se propadla na 6,4 %.

06.04.2018 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2017

Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2017 propadl pod 5 000. U počtu nově zahájených bytů byl pak evidován meziroční nárůst. V průběhu roku 2017 index nabídkových cen bytů nadále vzrůstal.

21.03.2018 Český trh realitních investic 2017

Ve čtvrtém čtvrtletí se objem investic vyznačoval mezičtvrtletním nárůstem o 58 %, když dosáhl přibližně €710 milionů. V roce 2017 byl nejaktivnějším sektorem maloobchodní trh, po němž následoval segment kanceláří a průmyslových nemovitostí.

02.03.2018 Pražský trh kancelářských prostor v roce 2017

Praha v roce 2017 evidovala 135 000 m2 dokončených kanceláří. V meziročním srovnání došlo na konci roku 2017 k zotavení výstavby administrativních budov s více než 304 000 m2 rozestavěných ploch. Průměrná neobsazenost kanceláří Praze nadále klesala; dosažená hodnota 7,5 % byla nejnižší za uplynulých 10 let.