zavřít MENU
CS EN

Průzkum realitního trhu

 
 
 

Včas a řádně provedený průzkum trhu s následnou analýzou jsou považovány za nezbytné pro úspěšné rozhodování nejen na realitním trhu. Naše oddělení průzkumu trhu poskytuje  doporučení a konzultační služby širokému spektru klientů včetně developerů, investorů a také individuálním zájemcům.

Průzkumy trhu, analýzy a konzultační služby pokrývají všechny oblasti trhu jak komerčních nemovitostí, tak sektoru residenčního bydlení. Naše klienty pravidelně informujeme o nejnovějších trendech realitního trhu České republiky na základě shromážděných analytických dat z vnitřních i vnějších zdrojů. Analytické projekty lze přizpůsobit konkrétním potřebám klienta a zaměřit je na specifické lokality, nemovitosti a další, tak aby projekt zcela naplňoval potřeby klienta.

Vyfiltrujte si reporty dle segmentu

Průzkum realitního trhu
16.09.2019 Prague Residential market H1 2019

The total number of issued building permits in Prague reached 1,667 in the first half of 2019. According to the Hypoindex.cz the average mortgage interest rate was mostly decreasing in the first half of 2019 reaching 2.76 % in June 2019. 

21.07.2019 Pražský trh realitních investic H1 2019

V první polovině roku 2019 byla do českých komerčních nemovitostí investována vysoká částka čítající přibližně 1770 milionů eur. Klíčovou transakcí sledovaného období byl prodej pěti kancelářských budov v komplexu Waltrovka v Praze 5.

03.04.2019 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2018

Rok 2018 zaznamenal meziroční pokles u počtu vydaných stavebních povolení, zatímco počet nově zahájených bytů se meziročně navýšil.

11.03.2019 Český trh realitních investic 2018

Trend meziroční investiční aktivity v České republice byl v uplynulých dvou letech klesající s objemem investic evidovaných v roce 2018 cca 2,52 miliardy eur.

28.02.2019 Pražský trh kancelářských prostor 2018

Celkem bylo v roce 2018 v Praze dokončeno přes 149 000 m2 nových kancelářských ploch, což ve srovnání s předchozím rokem 2017 představovalo nárůst o 10 %. Pražská kancelářská výstavba zůstala ve čtvrtém čtvrtletí 2018 velmi aktivní s více než 342 000 m2 rozestavěných ploch.

07.12.2018 Český trh realitních investic 2018 Q3

Český investiční trh zaznamenal ve třetím čtvrtletí 2018 transakce o velikosti ca 221 milionů eur, investice byly taženy především aktivitou segmentů kanceláří a maloobchodu.

30.11.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q3

Ve třetím čtvrtletí bylo v Praze téměř 346 000 m2 kanceláří v různých fázích výstavby, přičemž nejvíce rozestavěných ploch se nacházelo v Praze 8. Míra neobsazenosti kanceláří v Praze klesla na 6,1 %.

18.10.2018 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2018 H1

V hlavním městě se v první polovině roku 2018 vydalo pouze 1 801 stavebních povolení, ve srovnání s první polovinou roku 2017, kdy bylo vydáno 2,462 stavebních povolení, došlo k propadu. 

10.10.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q2

V druhém čtvrtletí 2018 se míra neobsazenosti kanceláří zvýšila na 6,7 %. V centru Prahy (CBD) došlo k růstu nejvyššího dosažitelného nájemného na 20,50 – 22,00 €/m2/měsíc.

26.09.2018 Český trh realitních investic 2018 Q2

Český investiční trh byl v druhém čtvrtletí roku 2018 aktivnější než v předchozím čtvrtletí, celkem objem investičních transakcí dosáhl 638 milionů EUR.  

07.06.2018 Český trh realitních investic 2018 Q1

Objem investic v prvním čtvrtletí 2018 dosáhl ca. 397 milionů eur, což představovalo 12 % celkového objemu transakcí evidovaných v roce 2017.

29.05.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q1

V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo na pražský trh komerčních nemovitostí uvedeno ca. 38 200 m2 nových kancelářských ploch. Neobsazenost pražských kanceláří zůstala i v prvním čtvrtletí roku 2018 na velmi nízké úrovni; míra neobsazenosti se propadla na 6,4 %.

06.04.2018 Pražský trh rezidenčních nemovitostí 2017

Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2017 propadl pod 5 000. U počtu nově zahájených bytů byl pak evidován meziroční nárůst. V průběhu roku 2017 index nabídkových cen bytů nadále vzrůstal.

21.03.2018 Český trh realitních investic 2017

Ve čtvrtém čtvrtletí se objem investic vyznačoval mezičtvrtletním nárůstem o 58 %, když dosáhl přibližně €710 milionů. V roce 2017 byl nejaktivnějším sektorem maloobchodní trh, po němž následoval segment kanceláří a průmyslových nemovitostí.

02.03.2018 Pražský trh kancelářských prostor v roce 2017

Praha v roce 2017 evidovala 135 000 m2 dokončených kanceláří. V meziročním srovnání došlo na konci roku 2017 k zotavení výstavby administrativních budov s více než 304 000 m2 rozestavěných ploch. Průměrná neobsazenost kanceláří Praze nadále klesala; dosažená hodnota 7,5 % byla nejnižší za uplynulých 10 let.