zavřít MENU
CS EN

Průzkum realitního trhu

 
 
 

Včas a řádně provedený průzkum trhu s následnou analýzou jsou považovány za nezbytné pro úspěšné rozhodování nejen na realitním trhu. Naše oddělení průzkumu trhu poskytuje  doporučení a konzultační služby širokému spektru klientů včetně developerů, investorů a také individuálním zájemcům.

Průzkumy trhu, analýzy a konzultační služby pokrývají všechny oblasti trhu jak komerčních nemovitostí, tak sektoru residenčního bydlení. Naše klienty pravidelně informujeme o nejnovějších trendech realitního trhu České republiky na základě shromážděných analytických dat z vnitřních i vnějších zdrojů. Analytické projekty lze přizpůsobit konkrétním potřebám klienta a zaměřit je na specifické lokality, nemovitosti a další, tak aby projekt zcela naplňoval potřeby klienta.

Vyfiltrujte si reporty dle segmentu

Pražský trh kancelářských prostor
30.11.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q3

Ve třetím čtvrtletí bylo v Praze téměř 346 000 m2 kanceláří v různých fázích výstavby, přičemž nejvíce rozestavěných ploch se nacházelo v Praze 8. Míra neobsazenosti kanceláří v Praze klesla na 6,1 %.

10.10.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q2

V druhém čtvrtletí 2018 se míra neobsazenosti kanceláří zvýšila na 6,7 %. V centru Prahy (CBD) došlo k růstu nejvyššího dosažitelného nájemného na 20,50 – 22,00 €/m2/měsíc.

29.05.2018 Pražský trh kancelářských prostor 2018 Q1

V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo na pražský trh komerčních nemovitostí uvedeno ca. 38 200 m2 nových kancelářských ploch. Neobsazenost pražských kanceláří zůstala i v prvním čtvrtletí roku 2018 na velmi nízké úrovni; míra neobsazenosti se propadla na 6,4 %.

02.03.2018 Pražský trh kancelářských prostor v roce 2017

Praha v roce 2017 evidovala 135 000 m2 dokončených kanceláří. V meziročním srovnání došlo na konci roku 2017 k zotavení výstavby administrativních budov s více než 304 000 m2 rozestavěných ploch. Průměrná neobsazenost kanceláří Praze nadále klesala; dosažená hodnota 7,5 % byla nejnižší za uplynulých 10 let.

04.12.2017 Pražský trh kancelářských prostor 2017 Q3

Celkové množství rozestavěných ploch ve třetím čtvrtletí 2017 činilo v hlavním městě přibližně 339 000 m2. Městské části Praha 8, Praha 5 a Praha 4 vykázaly největší developerskou aktivitu. Míra neobsazenosti kanceláří se snížila na 7,8 %.    

23.10.2017 Pražský trh kancelářských prostor 2017 Q2

Očekává se, že 2017 H2 bude na trh dodáno ca. 142 600 m2 kancelářských ploch a v roce 2018 pak více než 173 000 m2.

23.05.2017 Pražský trh kancelářských prostor 2017 Q1

Na pražský kancelářský trh v prvním čtvrtletí roku 2017 přibyla pouze jedna nová administrativní budova. Největší projekty ve výstavbě se nacházely v Praze 5 a Praze 8.

06.03.2017 Pražský trh kancelářských prostor 2016

Pouze jediná nová kancelářská budova South Point zahrnující 7 500 m2 v Praze 4, byla dodána na pražský trh v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2016. Dva nové projekty byly zahájeny v 2016 Q4 – budova ČSOB II zahrnující 30 000 m2 v Praze 5 a AFI Vokovice s 12 100 m2 v Praze 6.

22.11.2016 Pražský trh kancelářských prostor 2016 Q3

Na trh kanceláří bylo ve třetím čtvrtletí dodáno přibližně 13 300 m2 nových ploch. Lokalita Prahy 5 setrvala na prvním místě v množství rozestavěných kanceláří v české metropoli.

28.08.2016 Pražský trh kancelářských prostor 2016 Q2

Přestože druhé čtvrtletí na trh přineslo dva nově dokončené projekty, nová nabídka kanceláří první poloviny roku byla v zásadě slabá. Cena prime nájemného v CBD se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a setrvala v intervalu mezi 18,50 - 19,50 € / m2 / měsíc. Neobsazenost kanceláří pokračovala v poklesu.

23.08.2016 Pražský trh kancelářských prostor 2016 Q1

V prvním čtvrtletí roku 2016 nebyla na pražský trh dodána žádná nová kancelářská budova. Nová výstavba však byla aktivnější než v druhé polovině minulého roku. Míra neobsazenosti kancelářských budov klesala již čtvrté čtvrtletí v řadě.

20.06.2016 Pražský trh kancelářských prostor 2011 Q1

Vážení,

dovolujeme si Vám nabídnout naši zprávu o stavu trhu komerčních realit na území hlavního města Prahy v prvním čtvrtletí roku 2011. Jednotlivé kapitoly Vám poskytnou stručný souhrn informací  o makroekonomické situaci, stavu trhu kancelářských prostor, trhu skladových a logistických areálů, poslední kapitola se zabývá realitními investicemi v roce 2010.

Doufáme, že Vám zpráva poskytne informace, které hledáte. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

26.02.2016 Pražský trh kancelářských prostor 2015

V posledním čtvrtletí byla na trh dodána jediná nová kancelářská budova - jednalo se o administrativní projekt Enterprise Office Center v Praze 4 zahrnující 29 000 m2.

Rok 2015 byl z hlediska počtu a velikosti uzavřených nájemních transakcí velmi úspěšný, výjimečný výkon byl pak zaznamenán v posledním čtvrtletí 2015.

06.11.2015 Pražský trh kancelářských prostor 2015 Q3

Mezi největší nově dokončené projekty v Q3 patří Waltrovka – Aviatica zahrnující 23 000 m2 pronajatelných kancelářských ploch. V období mezi 2015/Q1 a 2015/Q3  se celková nová nabídka pohybovala na 157 000 m2. Celková plocha ve výstavbě vykazovala v Q3 klesající trend. Enterprise Office Center byl největším rozestavěným projektem zaujímající administrativní plochu 29 000 m2.  

14.08.2015 Pražský trh kancelářských prostor 2015 Q2

Nabídka nových kanceláří v druhém čtvrtletí oproti prvnímu čtvrtletí mírně vzrostla a dosáhla 42 300 m2. Celkové pronájmy v Q2 vzrostly na 128 000 m2, navýšení oproti 2015/Q1 čtvrtletí činilo 94 %.

18.05.2015 Pražský trh kancelářských prostor 2015 Q1

V posledních letech docházelo v Praze k mohutné výstavbě kanceláří. První čtvrtletí 2015 přineslo ca. 34 200 m2 nových kancelářských prostor kategorie A. Očekává se, že trh s kancelářskými nemovitostmi v Praze bude konfrontován s vlnou vysoké nabídky v roce 2015 - jen v průběhu tohoto roku by mělo být dokončeno přibližně 189 000 m2 kanceláří.

12.02.2015 Pražský trh kancelářských prostor 2014

V roce 2014 bylo dokončeno přes 145,000 m2 kancelářských ploch. Největším z dokončených projektů v posledním čtvrtletí je ArtGen zahrnující přes 23,000 m2 kancelářské plochy ve dvou oddělených budovách. Výstavba nových kanceláří v Praze zůstala a i ve čtvrtém čtvrtletí 2014 aktivní, jen v průběhu roku 2015 by mělo být dokončeno celkem 189 000 m2 nových kanceláří.

03.11.2014 Pražský trh kancelářských prostor 2014 Q3

Přibližně 283 300 m2 kancelářských ploch očekává svou realizaci mezi roky 2014 a 2016, největší množství v Praze 4 a Praze 5.

V roce 2014 dojde k dokončení mimořádných objemů kancelářských prostor, odhaduje se na téměř 150 000 m2. Míra neobsazenosti se v třetím čtvrtletí přiblížila 14% hranici, ustálila se na 14,2 %.

01.08.2014 Pražský trh kancelářských prostor 2014 Q2

Většina nové kancelářské plochy byla v druhém čtvrtletí 2014 dokončena v Praze 8 (Karlín);  celkem bylo v Praze ve sledovaném období dokončeno téměř 66 000 m2 kanceláří. Nabídka nových kanceláří ke konci roku 2014 by měla přesáhnout úroveň dosaženou v předchozím roce přibližně o 100 000 m2. S výjimkou Prahy 3, Prahy 5, Prahy 8 a Prahy 10 došlo u všech pražských lokalit k mezičtvrtletnímu snížení poptávkové aktivity. Neobsazenost v druhém čtvrtletí opět vzrostla. Míra neobsazenosti dosáhla 14,5 %. 

28.05.2014 Pražský trh kancelářských prostor 2014 Q1

V prvním čtvrtletí roku 2014 bylo v Praze dokončeno přibližně 9 900 m2 kancelářské plochy a ve výstavbě bylo přibližně 346 000 m2 kanceláří. Poptávka prvního čtvrtletí byla charakterizována převahou nových nájemních transakcí nad renegociacemi.