zavřít MENU
CZ EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Professionals s.r.o., se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 110 00, IČ: 25 720 724, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64186 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail) budou zpracovány pouze v rozsahu uděleného souhlasu zpracování osobních údajů za účelem:

 • Zasílání newsletteru, který informuje o novinkách z nabídky Professionals s.r.o. a připravovaných dnech otevřených dveří nových rezidenčních projektů v maximální četnosti 1x měsíčně, s možností kdykoliv zasílání ukončit.

3. Tento souhlas je udělen na pět let s tím, že mohu kdykoliv písemně na adresu správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Professionals s.r.o.

 • Email: info@professionals.cz
 • Adresa: Professionals s.r.o.,  Opletalova 1284/37, Praha 110 00

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru IBM International Business Machines Corp., New Orchard Road Armonk, New York 10504, 914-499-1900
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.