zavřít MENU
CS EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní zodpovědnost

V souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informujeme, že dojde-li mezi Vámi jako spotřebitelem a námi jako zprostředkovatelem ke sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jste oprávněni podat k České obchodní inspekci (mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ADR). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz včetně formuláře k zahájení řízení o mimosoudní řešení sporu.

Spotřebitel se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost PROFESSIONALS s.r.o. získá od návštěvníka těchto webových stránek jeho kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo) v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), s projeveným zájmem stát se součástí teamu PROFESSIONALS s.r.o. nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je společnost oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů. Adresát má možnost zaslat společnosti PROFESSIONALS s.r.o. informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Toto sdělení může učinit na elektronickou adresu PROFESSIONALS s.r.o.**** nebo na ******, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Jako návštěvník této webové stránky // zaškrtnutím políčka souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly společností PROFESSIONALS s.r.o.  zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem nabídky/poptávky prodeje (pronájmu) nemovitostí. Beru na vědomí, že mám právo být informován, jaké údaje o mně společnost PROFESSIONALS s.r.o. eviduje, a jsem oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Společnost PROFESSIONALS s.r.o. se zavazuje osobní údaje neposkytnout jiným třetím subjektům než svým smluvním partnerům.

 

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách jako články, inzeráty a jiné mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti PROFESSIONALS s.r.o. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zák.č. 121/2000 Sb. v platném znění), zákona o ochranných známkách (zák.č. 213/1995 Sb. v platném znění) a dalších právních předpisů.

Webové stránky jsou průběžně aktualizovány, presto si společnost PROFESSIONALS s.r.o. vyhrazuje právo nenést zodpovědnost za případné škody způsobené neúplnou nebo nesprávnou informací publikovanou na těchto stránkách.