zavřít MENU
CS EN

Průzkum realitního trhu

 
 
 

Včas a řádně provedený průzkum trhu s následnou analýzou jsou považovány za nezbytné pro úspěšné rozhodování nejen na realitním trhu. Naše oddělení průzkumu trhu poskytuje  doporučení a konzultační služby širokému spektru klientů včetně developerů, investorů a také individuálním zájemcům.

Průzkumy trhu, analýzy a konzultační služby pokrývají všechny oblasti trhu jak komerčních nemovitostí, tak sektoru residenčního bydlení. Naše klienty pravidelně informujeme o nejnovějších trendech realitního trhu České republiky na základě shromážděných analytických dat z vnitřních i vnějších zdrojů. Analytické projekty lze přizpůsobit konkrétním potřebám klienta a zaměřit je na specifické lokality, nemovitosti a další, tak aby projekt zcela naplňoval potřeby klienta.

Vyfiltrujte si reporty dle segmentu

Český trh realitních investic
07.06.2018 Český trh realitních investic 2018 Q1

Objem investic v prvním čtvrtletí 2018 dosáhl ca. 397 milionů eur, což představovalo 12 % celkového objemu transakcí evidovaných v roce 2017.

21.03.2018 Český trh realitních investic 2017

Ve čtvrtém čtvrtletí se objem investic vyznačoval mezičtvrtletním nárůstem o 58 %, když dosáhl přibližně €710 milionů. V roce 2017 byl nejaktivnějším sektorem maloobchodní trh, po němž následoval segment kanceláří a průmyslových nemovitostí.

10.12.2017 Český trh realitních investic 2017 Q3

Ve třetím čtvrtletí se investice do komerčních realit snížily jak v mezičtvrtletním tak v meziročním srovnání. Objem transakcí v České republice dosáhl ve sledovaném čtvrtletí cca € 450 milionů.

23.10.2017 Český trh realitních investic 2017 Q2

Investice do komerčních nemovitostí dosáhly v druhém čtvrtletí přibližně €690 miliónů a oproti prvnímu čtvrtletí se propadly o 51 %.

30.05.2017 Český trh realitních investic 2017 Q1

Po rekordním roce 2016, kdy investice do komerčních nemovitostí dosáhly přibližně 3,7 miliardy EUR, dosahoval objem investičních transakcí v prvním čtvrtletí též velmi dobrých výsledků, ca. 1,4 miliardy EUR.

13.03.2017 Český trh realitních investic 2016

Vzestup investiční aktivity byl v roce 2016 tak silný, že celkový objem investic přesáhl hranici 3 mld. €. Investice do komerčních nemovitostí se v roce 2016 pohybovaly na přibližně 3,7 mld. €.

13.12.2016 Český trh realitních investic 2016 Q3

Komerční realitní investice se ve třetím čtvrtletí v mezičtvrtletním srovnání jen velmi mírně propadly, když dosáhly přibližně 500 milionů €.

31.08.2016 Český trh realitních investic 2016 Q2

Objem komerčních realitních transakcí v druhém čtvrtletí dosáhl 506 milionů €, ve srovnání se čtvrtletím prvním posílil o 12 %.

06.06.2016 Český trh realitních investic 2016 Q1

Investice do komerčních nemovitostí se v období od ledna do března 2016 oproti předchozímu čtvrtletí zvýšily a dosáhly €450 milionů.

15.03.2016 Český trh realitních investic 2015

V souladu s předchozím odhadem si i v roce 2015 investiční aktivita zachovala vzrůstající trend a dosáhla vynikajícího objemu uzavřených investičních transakcí ve výši €2,67 mld.

18.12.2015 Český trh realitních investic 2015 Q3

Celkový objem investic mezi roky 2012 a 2015 postupně narůstal, nejvyšší aktivita byla zaznamenána v letošním roce. Investiční transakce uzavřené v 2015/Q3 činily přibližně 1,1 mld. €.

14.08.2015 Český trh realitních investic 2015 Q2

Po silném prvním čtvrtletí dosáhly investice do komerčních nemovitostí v Q2 nižšího výkonu o velikosti 335 milionů €. Součet investičních transakcí v první polovině roku 2015 tvořil 1,25 mld. €, jednalo se o 63 % celkového investičního objemu dosaženého v roce 2014.

26.05.2015 Český trh realitních investic 2015 Q1

Celkově byla v prvním čtvrtletí na českém trhu komerčních realit proinvestována velmi vysoká částka, přibližně 920 miliónů €. Investoři v maloobchodním sektoru přispěli bezesporu nejvíce k celkovému objemu transakcí v 2015/Q1.

17.02.2015 Český trh realitních investic 2014

V posledních třech letech vykazoval vývoj objemu investic vzrůstající trend. V roce 2014 byly uzavřeny investiční transakce o velikosti téměř 2 mld. €. 

07.11.2014 Český trh realitních investic 2014 Q3

Česká republika evidovala ve třetím čtvrtletí vysoké objemy investic 831 mil. € zejména díky vysoké investiční aktivitě zaznamenané na trhu průmyslových nemovitostí. Meziroční nárůst činil 51 %.

20.08.2014 Český trh realitních investic 2014 Q2

Český investiční trh zůstal v první polovině roku 2014 aktivní s proinvestovanými 407 miliony € jen v průběhu druhého čtvrtletí roku. Celkový objem investic v 2014/H1 převýšil hodnotu ve stejném období předchozího roku o 93 %, celkově investice v 2014/H1 dosáhly 677 milionů €.  

28.05.2014 Český trh realitních investic 2014 Q1

Investiční trh v prvním čtvrtletí 2014 byl v České republice více aktivní než před rokem s celkovým objemem prodejů 270 milionů € (meziroční změna + 13 %). Stejně jako v minulém čtvrtletí se i v prvním čtvrtletí 2014 investoři spíše zaměřovali na kancelářský trh. 

28.02.2014 Český trh realitních investic 2013

Po investičním útlumu v roce 2012 tlačil vzestup investiční aktivity v 2013 celkový objem investic zpět přes hranici 1 miliardy €. Kancelářské prostory zůstaly i nadále v centru pozornosti investorů, celkově bylo v kancelářském sektoru proinvestováno 610 milionů €.   

19.11.2013 Český trh realitních investic 2013 Q3

Po propadu v druhém čtvrtletí, kdy objem investic přesáhl pouze 100 milionů EUR, bylo třetí čtvrtletí roku 2013 velmi aktivní s přibližně 550 miliony EUR investovaných do českých komerčních nemovitostí.

04.09.2013 Český trh realitních investic 2013 Q2

Investice do komerčních nemovitostí za první polovinu 2013 dosáhly vice než €350 miliónů, z čehož přes €100 miliónů bylo proinvestováno v druhém čtvrtletí. Zásadní transakce druhého čtvrtletí byly uzavřeny v sektoru obchodu.